ARTIKLID, ETTEKANDED

Pea kümne tööaasta jooksul Tõstamaa Tervisekeskuses on tänaseks ilmunud sadakond erinevat artiklit, kirjutist või ettekannet peremeditsiini erinevatest tahkudest, uutest võimalustest, ka mõtteid meditsiinist, patisendi ja arsti suhetest. . Kõik algas tegelikult kaastööst Tõstamaa valla ajalehele " Tõstamaa Tuuled"

Eriliseks pean artiklite seeriat ajakirjas "Moodne Meditsiin". Selles väljaandes ilmus tosin ülevaadet arstidele- kuidas muuta igapäevane töö efektiivsemaks, jõuda kiiremini lahenduseni ja seda muidugi patsiendi huvides. Kirjutisteseeria lõppes artkliga " Süvakäsitlus esmasel vastuvõtul" mille lõppsõnas meenutan koostööd ajakirja toimetaja, dr.Annika Alasooga.

Mõtteid ja töökogemusi, mida soovisin jagada, jätkus. Ajakirjas "Perearst" rõõmsate toimetajatüdrukute Agne ja Pllemai julgustusel on ilmunud mitmed ülevaated.

Mitmeid töölõike olen analüüsinud teadustöö printsiipidel ja nii koostanud rida teese ja ettekandeid. Koduleht on ka suurepärane vahend nende publitseerimiseks ja mõttevahetuseks.

Ennetus, kohtumine patsientidega, terviseteave- selle jagamine on osa arsti tööst. Ka sellest vallast on ilmunud mitmed artiklid-ettekanded. Kuna sedasorti info ei aegu niipea ja on oluline paljudele siis ka need kirjutised on publitseeritud alalehel.Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684