ÜLIAKTIVNE LAPS

 Kuidas üliaktiivse lapsega toime tulla?

Soovitusi vanematele:

1. Olulisim on: ole järjekindel.

2. Sea sisse rutiinid, kindel päevakava. Need lapsed saavad paremini hakkama, kui nende aeg on enam organiseeritud. Kindlate reeglite puhul on ka vähem põhjust trotsida ja protestida.

3. Ära muuda tegevusi äkki. On parem, kui lapsele eelnevalt öelda, et hakatakse tegema midagi erinevat, siis ta jõuab kohaneda ja idee omaks võtta.

4. Muusika võib soodustada lapse uinumist.

5. Julgusta last üksi mängima. Vali lapse arengutasemele vastavad mänguasjad. Liiga keeruline tekitab frustratsiooni, liiga lihtne ei säilita huvi. Omaette mängimine soodustab süvenemisvõime arengut.

6. Loo lapsele kindlustunnet, tasustades teda hästi tehtud asja eest. Samas ei tohiks vanem kõhelda last distsiplineerimast kui see on vajalik. Väga oluline on pereliikmete ühesugune arusaamine.

7. Väldi võistlusmänge teiste lastega. See on frustratsiooniallikas ja tekitab agressiivsust. Soodusta lapse tegevusi, kus ta võistleb iseendaga. Muuda lapse elukorraldust, et frustratsioonid oleksid minimaalsed.

 

Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684