SUITSETAMISEST ON VÕIMALIK LOOBUDA

14.12.2004 toimus meie tervisekooli järjekordne üritus, seekordseks sihtgrupiks suitsetajad. Taastusravi kabinetti kogunes 15 inimest, nooremad, keskealised ja vanemad. Rõõmu tegi ka kolme 14-15 aastase koolipoisi soov vabaneda juba mõned aastad kestnud suitsetamisest. Üllatusena oli üritusele tulnud ka huvilisi Audru, Koonga ja Varbla vallast. Infolevikule aitas kaasa nupuke "Pärnu Postimehes". . Tekst enne toimetamist  on esitatud käesoleva lehe allosas. Siiinkirjutaja teadmised antud teemast pärinevad peamiselt Wisconsini Ülikooli internetikoolituskursuselt, materjali leiab huviline siit. Omandatud pädevust kinnitab tunnistus. Umbes sarnased printsiibid on esitatud Eestis kehtivas suitsetamisest loobumise ravijuhistes.

Ürituse kava oli järgmine

 • 1,5 tunnine loeng suitsetamisest kui sõltuvusseisundist, sellega seonduvatest riskidest ja võimalustest loobumiseks. Loengumaterjal .ppt failina on võimalik saada siit.
 • Taastusraviõe Rita Algpeusi juhitud hingamisharjutused loengu vaheajal
 • Toivo Martsoni kogemustejagamine suitsetamisest loobumisel. Toivo on olnud suitsumees üle 40 aasta, kombineerides arstliku soovitusi-tuge ja   tablettravi on tal õnnestunud elada juba 1 aasta ja 4 kuud suitsuvaba elu.
 • Tugirühma moodustamine. Osalejad täitsid vastava küsimustiku, mille alusel arst saab määrata individiuaalse ravi ja jälgida suitsetamisest loobumise kulgu. Tugirühma kuulub 10 inimest, mis on just paras hulk arutamaks ettetulnud probleeme ja tunda rõõmu edusammudest.

Kõigi rahulolu üritusega oli päris suur. Arstliku jälgimise kaardi ja patsiendi info-tugimaterjaliga tutvumiseks klikka siia. Patsientide tarbeks on koostatud kokkuvõte kasutatavatest ravimitest, nende toimest, kõrvaltoimest ja hindadest. Selle saamiseks klikka siia.


 

SUITSETAMISEST ON VÕIMALIK LOOBUDA !!!

 

Suitsetamist peetakse paheks või halvaks harjumuseks. Kuid tubakasuits on maailmamastaabis surmapõhjustena teisel kohal. Tubakatoodete kasutamine on peamine ärahoitav põhjus rea haiguste tekkes nagu vähk, südamehaigused, insult, krooniline bronhiit ja astma. Praeguste hinnangute alusel on iga kümnes surmajuht põhjustatud just tubakast, see teeb maailmas kokku 5 miljonit. Praeguse suundumuse jätkudes prognoositakse aastaks 2020 kokku 10 miljonit surmajuhtu aastas. Need on tõsised arvud.

Surmale aga eelneb hulk aastaid kannatusi: elukvaliteeti oluliselt halvendavad kroonilised hingamis- ja vereringe elundite haigused, varane invaliidistumine, ravimite kulu, haiguslehel viibimise kulud. Märkima peab ka pidevat halba enesetunnet ja ka süütunnet, konflikte tööl ja kodus.

Väga murettekitav on suitsetamise levik üha nooremates vanuserühmades: 10 aastane suitsetav koolijüts on juba igapäevane. Unustatakse seejuures, et tubakasuits halvendab oluliselt peaaju tööd, see toob endaga kaasa õppeedukuse alanemise ja halvendab tulevikus väljavaateid hea hariduse ja töökoha saamisel. Rääkimata sellest, et suitsetava noore välimus on märksa halvem võrreldes tema mittesuitsetava kaaslasega: hallikas jume, halb hingeõhk, kollased hambad, kiirem väsimine. Sagedased on noormeestel erektsioonihäired ja neidudel menstruatsioonimured. Kui noor süütab oma esimese sigareti ei teadvustata, et sellele järgneb veel umbes 300 000 suitsu-rahakeeli võrdub see keskmise maasturi hinnaga.

Uuringud on näidanud, et kümnest suitsetajast seitse soovib sellest vabaneda. Usutakse, et suitsetamisest loobumine on lihtne, endale lubatakse umbes nii:  täna veel suitsetan, aga homme ( järgmine nädal, kuu, aasta ) jätan selle kohe maha. Asi on märksa keerukam. Arstide seisukohalt on suitsetamine sõltuvus tubakasuitsus sisalduvast nikotiinist. Sõltuvusseisundi raviks ei piisa vaid keelamisest vaid kasutama peab mitmeid ravimeid mis tasakaalustavad meeleolu, vähendavad suitsunälga ja esialgu asendavad suitsuga saadud nikotiinikoguse. Hea tulemuse saavutamiseks on vajalik motiveeritus, järjekindlus, koostöö meedikutega ja pere ning lähedaste toetus.

Kuna tegemist on sõltuvusega on võimalik taasalustmine, see on loomulik, seejuures ei saa teha etteheiteid iseendale nõrga iseloomu osas või arstile pealiskaudsuse pärast. Ka ebaõnnestunud suitsetamisest loobumiskatse annab väärtusliku kogemust järgmiseks korraks. 

Siinkirjutajana läbisin hiljuti Wisconsini Ülikooli internetikoolituskurususe, sain vastava tunnistuse ja hulga häid mõtteid. Tõstamaal toimib juba mõnda aega tervisekool, seni oleme kokku saanud iga kuu teisel teisipäeval. Järjekordne tervisekooli üritus ongi plaanis läbi viia suitsetamisest, see toimub teisipäeval, 14.detsembril kell 16.00 Tõstamaal taastusravi kabineti ruumes ( Tõstamaa lasteaed, sissepääs Varbla maantelt, tähistatud viitadega). Oodatud on Varbla-Tõstamaa valla elanikud, kel iseendal või lähedasel on plaan suitsetamisest loobuda. Üritus on tasuta, pole tähtis ka haigekassakaardi olemasolu !

Päevakord:

 • Ülevaade suitsetamisest kui sõltuvusseisundist
 • Terviseriskide hindamine
 • Tänapäevased võimalused suitsetamisest loobumiseks
 • Moodustame suitsetamisest loobujatest tugirühma
 • Põgus tervisekontroll, nikotiinisõltuvuse hindamine, ravimite määramine
 • Edasise ravi, toe ja kontrolli üksikasjade täpsustamine
 • Küsimused-vastused

Madis Veskimägi

Tõstama Arst

08.12.2004


Eelinfo üritusest 11.01.2005Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684