MÜOKARDIINFARKTI MARKERID

Testide kirjeldus on kopeeritud TÜ Ühendlabori käsiraamatust

Müoglobiin (S-Myogl, P-Myogl)

Kliinilise keemia osakond, tel. 731 8316

Müoglobiin on väikese molekulmassiga heemi sisaldav valk, mida leidub nii südame- kui ka skeletilihasrakkude tsütoplasmas. Müoglobiini funktsiooniks on hapniku transport müotsüütides. Ta toimib ka hapniku reservuaarina, kuid hapnik vabaneb müoglobiinist ainult hüpoksia tingimustes. Müoglobiini hulk seerumis sõltub inimese lihasmassi suurusest. Tänu väikesele molekulmassile läbib müoglobiin neerufiltrit ning eemaldatakse vereringest neerude kaudu. Suurte müoglobiini koguste sattumisel uriini (näit. ulatuslik lihaste vigastus) võib uriin värvuda pruuniks.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsut
Geeliga lisanditeta või Li-hepariiniga vaakumkatsut
Analüüsitav kogus

1 mL seerumit/plasmat

Säilivus

Seerum/plasma +4ºC üks nädal, -20ºC  kolm kuud

Analüüsi tegemise aeg: kogu ööpäev

Analüüsimeetod: elektrokemoluminestsentsmeetodil põhinev kvantitatiivne immuuntest

Referentsväärtused:

Mehed

28-72 ng/mL

Naised

25-58 ng/mL

Vanematel inimestel ja mustanahalistel on väärtused kõrgemad, lastel madalamad.

Näidustus ja kliiniline tähendus

Müokardi infarkti diagnostika, varaste reinfarktide diagnostika, trombolüütilise ravi efektiivsuse hindamine.

Müoglobiini molekuli väikesed mõõtmed ja paiknemine raku tsütoplasmas teevad ta kiiresti vabanevaks müokardi kahjustuse puhul. Ta on kõige varasem praegu määratav müokardiinfarkti marker. Müoglobiin ilmub verre juba 0,5-2 tundi pärast infarkti tekkimist, maksimaalne kontsentratsioon on määratav ~12. tunnil. Müoglobiini kontsentratsioon normaliseerub 24 tunni jooksul (müoglobiini eemaldumise kiirus verest sõltub neeru funktsioonist).

Kuna müoglobiini leidub ka skeletilihastes, siis annavad kõik protsessid, mis on seotud lihaskahjustusega, müoglobiini taseme tõusu: traumad, krambiseisundid, lihasesisesed süsted, elektritrauma, lihasdüstroofia, müosiit, rabdomüolüüs. Müoglobiini taseme tõusu on täheldatud ka füüsilise pingutuse ja ureemia, samuti põletuste korral.


Kreatiini kinaasi MB isoensüüm (S-CK-MBm)

Kliinilise keemia osakond, tel. 731 8316

Kreatiini kinaasi MB-isoensüümi hulga ehk massi (S-CK-MBm) suurenemine on südameinfarkti korral küllaltki varajane, tundlik ja spetsiifiline marker.

CK-MB massi määramine on inimese CK-MB-vastaste monoklonaalsete antikehade määramismeetodis kasutamise tõttu spetsiifilisem meetod võrreldes CK-MB aktiivsuse määramisega. Lisaks on CK-MB massi määramine CK-MB aktiivsusest varajasem müokardiinfarkti marker.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsut
Geeliga lisanditeta või Li-hepariiniga vaakumkatsut
Analüüsitav kogus

0.5 mL seerumit.

Säilivus

Seerum +4°C kaheksa tundi, -20°C kolm kuud

Analüüsi tegemise aeg: ööpäevaringselt

Analüüsimeetod: elektrokemoluminestsentsmeetodil põhinev kvantitatiivne immuuntest.

Referentsväärtused

Mehed

< 5.0 ng/mL

Naised

< 3.0 ng/mL

Näidustus ja kliiniline tähendus

Müokardiinfarkti (MI) diagnostika, kombinerituna cTnT analüüsiga.

S-CK-MBm kontsentratsioon hakkab suurenema 2-6 tundi pärast MI-d, saavutab maksimumi 12-24 tunniga ja püsib suurenenuna 2-3 päeva. Testil on oluline tähtsus avastamaks reinfarki esimese 10 päeva jooksul peale MI teket.

S-CK-MB sisalduse tõusu võivad lisaks südamelihase kahjustusele põhjustada ka tugev treening, ulatuslik lihastrauma (sh kirurgilised operatsioonid), lihastehaigused, hüpo- ja hüpernatreemia, mürgistused (sh etanoolimürgistus), krooniline neerupuudulikkus (~5%-l). Kui on kahtlus, et S-CK-MBm hulga tõus võib olla põhjustatud mõnest eelpoolnimetatud seisundist, võib MI diagnoosimisel abi olla südamespetsiifilise troponiin-T (cTnT) määramisest.


Troponiin T, (S-cTnT, P-cTnT)

Kliinilise keemia osakond, tel. 731 8316

Troponiin (Tn) on lihasvalk. Kolmest alaühikust – TnT, TnI ja TnC – koosnev troponiinkompleks paikneb skeleti- ja südamelihase kontraktiilses aparaadis ning reguleerib lihase kontraktsiooni. Troponiin C seob kaltsiumi ja reguleerib lihase kontraktsiooni; troponiin I toimib inhibiitorina aktiini sidumisel müosiiniga lihase puhkeolekus; troponiin T seob troponiinkompleksi tropomüosiiniga. Täiskasvanu skeletilihastes on nii troponiin T kui troponiin I molekulis erinev aminohapete järjestus võrreldes südamelihase troponiin T ja I molekulis olevaga, millel põhinebki südamespetsiifiliste cTnT (cardiac troponin T) ja cTnI (cardiac troponin I) immuunmääramine. Kuna troponiin C-l on skeleti- ja südamelihase rakkudes ühesugune aminohapete järjestus, ei oma ta südamespetsiifilise markeri potentsiaali.

Uuritav materjal, selle võtmine, saatmine ja säilitamine

Katsut
Geeliga lisanditeta, EDTA-ga või Na-tsitraadiga vaakumkatsut
Analüüsitav kogus

1 mL seerumit/plasmat

Säilivus

Seerum/plasma toatemperatuuril ja +4°C ööpäev, -20°C üks aasta

Analüüsi tegemise aeg: kogu ööpäev

Analüüsimeetod: elektrokemoluminestsentsil põhinev kvantitatiivne immuuntest

Referentsväärtused

< 0.1 ng/mL

Näidustus ja kliiniline tähendus

Müokardiinfarkti (MI) diagnostika ja tüsistuste riski hindamine.

cTnT kontsentratsioon tõuseb 2-6 tundi pärast infarkti ja võib püsida kõrgenenuna vähemalt 6 päeva, ehkki kõrgenenud taset on leitud ka kuni 20 päeva peale infarkti. Tõus võib olla kuni 300x ülemisest referentspiirist.

cTnT määramine on laialt rakendatav meetod varajaseks kardiaalsete tüsistuste riski määramiseks ebastabiilse stenokardiaga patsientidel, ta on CK-MB-st palju tundlikum südamelihase rakkude kahjustuse näitaja. cTnT määramine võimaldab ebastabiilse stenokardiaga patsientide hulgast selekteerida neid südamelihaserakkude vähese kahjustusega (minor myocardial damage – MMD) patsiente, kellel on MI-ga sarnane lähisprognoos. Mida kõrgem on rindkerevalu algusest 24 tunni jooksul leitud maksimaalne cTnT tase, seda suurem on ka hilisemate tõsiste kardiaalsete komplikatsioonide risk.

cTnT määramist saab kasutada kokaiin-sõltuvatel EKG-muutustega rindkerevaludega patsientidel MI diagnoosi välistamiseks; cTnT määramine on valikuuring skeletilihaste traumast tingitud tõusnud kreatiinkinaasi tasemega patsientidel müokardi kahjustuse esinemise väljalülitamiseks.

cTnT taseme tõusu, mis pole tingitud südamelihase kahjustusest, on täheldatud kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel. Skeletilihaste müopaatia puhul esineb cTnT taseme tõusu harva ja ei esine skeletilihaste neurogeense atroofia korral.
NäIDE !

67 a. meespatsient hakkas tundma õhtul, kl 22-23 ebamugavat pigistustunnet rinnakutaga, vasakus õlas, abaluutaga. Valu ei leevendanud kodused valuvaigistid ega naabrilt saadud nitroglütseriin. Valu tugevnes, sellega kaasnes nõrkus, külm higi. Pöörduti kiirabisse, EKG-l kahtlus inferioorsele müokardiinfarktile. Patsient toimetatud Pärnu Haigla erakorralise meditsiini osakonda. Määratud kõik kolm eelpool kirjeldatud markerit. Testid on määratud 3 tundi peale  sümptomite teket. Leid on omane ägedale müokardiinfarktile.

S-Müoglobiin 321 µg/L < 70 µg/L
S-Troponiin I 0.2 µg/L < 1 µg/L
S-CK-MBm 9.43 ng/mL < 5.3 ng/mL


NÄIDE !

73 a naispatsient. Ajuinfarkti tõttu tekkinud liikumatuse tõttu lamas 7 päeva sundasendis põrandal. Kujunesid ulatuslikud musta nekroosiga lamatised gluteaalpiirkonnas, vasakul õlavarrel. Kahtlus Crush`sündroomile. EKG-s infarktileid puudub. Markerite tõus on seletatav ulatusliku nekroosi ja lihaskoe kahjustusega.

S-Müoglobiin 800 µg/L < 70 µg/L
S-Troponiin I 4.43 µg/L < 1 µg/L
S-CK-MBm 152 ng/mL < 5.3 ng/mL
D-dimeerid 8433 ng/mL < 500 ng/mLTõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684