MEILIKONSULTATSIOONI POOLT JA VASTU

MEILIKONSULTATSIOONI EELISED

v      Spetsialisti aja efektiivne kasutamine. Võimalik on tegeleda vaid asja tuumaga, mitte ballastiga. Tutvumine edastatud infomaterjaliga ja otsuse andmine võtab aega minuteid.

v      Patsiendi kannatuste ja ajakulu viimine miinimumini. Kiiresti on võimalik koostada kõige õigem käsitluskava ja asuda seda kohe ka ellu viima.

v      Erinevate sama eriala (sub)spetsialistide konsultatsioonide ja dubleerivate uuringute ärajäämine.

v      Statsionaarse uuringu vajadusel on võimalik patsient suunata raviasutusse kus on pädevus antud seisundi lahendamiseks kõige suurem, vältides nii “maakonnahaigla sündroomi” teket. Nii tekib meie väikesel maal omapärane kaheetapiline meditsiinisüsteem. Muuseas on nii perearsti kui patsiendi ühine suur soov saada parim ja kõrgetasemelisem konsultatsioon.

v      Perearsti aja kokkuhoid. Esmapilgul võib väita, et ajakulu on hoopis suurem, kuid hilisemate külastuste ja kordineerimistegevuse ( telefonikõned, saatekirjade kirjutamine, patsiendi vintsutuste ärakuulamine ja kaasaelamine) ärajäämisel on aja kokkuhoid märgatav.

v      Perearsti suurem töörõõm,  töö viimine uuele kvaliteedile.

v      Konsultandi hinnangu suur tähtsus perearstile edasiste kogemuste  ja jätkuva arstiõppe ( QME)aspektist.  Vabas vormis kollegiaalsed soovitused seisundist ja ravivõimalustest on hoopis väärtuslikumad kui lakoonilised read tavakonsultatsiooni talongil.

... JA PUUDUSED

v      Konsultandil puudub võimalus üksikasjade kiireks täpsustamiseks. Peab piirduma vaid  antud infoga, millest võib jääda väheks otsuse andmiseks “rahuliku südamega”.

v      Perearstipoolse vajaliku baasvarustuse olemasolu, selle efektiivse kasutamise kogemus ja kohese komplekse uuringu võimalus patsiendi esmasel pöördumisel. Eelpool on nimetatud röntgen-, ultraheli ja laboratoorset diagnostikat ning tümpanomeetriat See ei olegi nii lihtne.

v      Teatud tüüpi patsiendi rahulolematus, kuna ollakse harjunud rändama erinevate arstide vahet.

v      Konsulteeriva arsti praktikas tänulike patsientide vähenemine. Jääb rohkem tuimavüitu erialane töö.

Tasustamise küsimus. See on vast olulisim takistus e postipõhise konsultatsioonivormi edasisel levikulTõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684