LABORATOORSED TESTID

  Teostatavate laboratoorsete testide märksõnadeks on kvaliteet, usaldatavus,  kiirus ja lihtsus patsiendile. Proovime tööd nõnda korraldada, et oleks võimalik ühe ja sama vastuvõtu jooksul teostada põhilised testid vastavalt seisundile ja seejärel langetada üks või teine põhjendatud otsus. Näiteks patsiendi registreerimisel vastuvõtule eelneb väike telefonivestlus probleemist ja arsti palve näiteks olla söömata või võtta kaasa nõuetekohane pissiproov. Nii hoiame ära 2-3 erinevat raviasutuse külastust, nii jõuame oluliselt kiiremini ja aega kaotamata asuda ravima või koostama edasist uuringute plaani. Kõiki teste ei ole mõtekas ja võimalik teostada kohapeal. Siin tuleb appi analüüsimaterjali transport postiga erinevatesse laboritesse Tallinnas ja Tartus. Idee on selles, et patsient ei pea rändama, küll aga uuritav materjal. Ülevaate teostatavatest testidest ja töökorraldusest üritabki anda ekraanil olev alalehekülg. lmunud on ka mitmed kirjutised-ettekanded laboritestide erinevatest tahkudest-võimalustest ja väärtustest perearstitöös."C reaktiivne kiirtest perearstipraktikas",  "Laboratoorsed testid perearsti vastuvõtul" ja  CRP rapid test during reception of family physician, Orlando USA 14.10.2004

VEREPROOVID

 • Kliiniline täisvereanalüüs. Kasutatav täisautomaatne analüsaator Medonic Mimer väljastab 9 komponendilise veretesti protokolli. ajakulu testiks u. 2 minutit.
 • Hemoglobiin
 • Settereaktsioon
 • Leukotsüütide arv
 • Erütrotsüütide arv
 • Vere äigepreparaadi esmane hindamine, verevalemi lugemine
 • Veresuhkru taseme määramine
 • Piimasuhkru talumatuse uuring. Väga tähtis uuring ebaelge kõhuvalu, kõhukorisemise, kõhulahtisuse täpsustamisel. Test on teostatav vastuvõtu vältel, selleks antakse patsiendile 50 g piimasuhkrut ja jälgitakse veresuhkru taseme tõusu.
 • Glükoosi taluvusuuring  ( kõrgenenud veresuhkru täpsustamine)
 • C reaktiivse valgu kiirtest. See test on eriline sellepoolest et võimaldab mõne minuti jooksul saada teavet, et eristada bakteriaalset või viiruislikku haigust ja seega ka määrata haigele põhjendatud ravi. Keegi meist ei tahaks süüa antibiootikume igaks juhuks vaid ikka põhjendatult. Lisaks sellele saab testi kasutada liiigesvalude,  seljavalude, rindkerevalude ja ebaselgete seisundite täpsustamisel. Testi teostatakse vastuvõtu käigus vajadusel ka koduvisiitidel. See asjaolu suurendab mõõtmatult arstitöö kvaliteeti ja kindlustunnet ühe või teise otsuse langetamisel.

 

 

 

 

 

 

 

BIOKEEMILISED ANALÜÜSID

Nende testide valik on väga lai, igapäevasemad on neist kolesterool, INR, maksa-, neerude-, südame-, kilpnäärme jt analüüsid. Toimib väga hea koostöö HTI Laboriga Tallinnas. Tervisekeskuse laboris valmistatakse ette uuritav materjal, see saadetakse postiga HTI Laborisse ja vastus saadakse juba järgmisel tööpäeval labori koduleheküljelt. Nii polegi vahet, kas patsient elab maal või linnas, analüüside tulemuse saamise kiirus on sama.

Koduvisiitidel kuulub varustuse hulka ka erinevad katseklaasid millega on võimalik võtta verd analüüsiks. Eakas patsient ei pea muret tundma halva ilma või transpordivõimaluse puudumisest, lahendus on hoopis lihtsam.

 

URIINI ANALÜÜSID

 • Uriini analüüs 10 parameetrilise testriba-analüsaatoriga
 • Uriini külv
 • Uriini erikaalu määramine üksikkomponendina

VÄLJAHEITE ANALÜÜSID

 • Mikroskoopiline uuring ussimunadele
 • Peitvere analüüs

GÜNEKOLOOGILISED ANALÜÜSID

 • Trichomonas vaginalise mikroskoopiline hindamine
 • Suguhaiguste tekitaja määramine gen-probe metoodikal ( koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboriga )

NAHAHAIGUSTE ANALÜÜSID

 • Nahakettude-juuksekarvade-küünte uuring seentõve suhtes ( koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboriga )
 • Haavamäda uuring haigustekitaja suhtes transportsöötmega ( koostöö Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlaboriga )

VÄIKEKIRURGILISEL PROTSEDUURIL EEMALDATUD MATERJALI UURING

 • Naha ja nahaaluskoe, limaskestade või kurgumandli koeproovi võtmine protseduuril
 • Materjali fikseerimine
 • Koostöös Tartu Ülikooli Biomeedikumi Patoloogia laboriga materjali uuring
 • Vastus e-postiga

Järgnevas tabelis on esitatud perearstitöös rida sagedasemaid seisundeid ja nende täpsustamiseks vastavad laboriuuringud, mis on võimalik võtta ja üldjuhul läbi viia vastuvõtu ajal. Nii saadakse väärtusliku lisateavet mis hõlbustab otsuste langetamist või annab diagnostilisele mõttele hoopis uue suuna.

 

SEISUND

EESMÄRK

LABORATOORSED TESTID

Palavik, ägedad hingamisteede infektsiooni sümptomid

Organismi põletikuaktiivsuse sedastamine, antibakteriaalse ravivajaduse otsustamine

C reaktivne valk

Palavik, farüngiidi sümptomid

Antibakteriaalse ravi vajaduse selgitamine

Streptokokk A kiirtest, C reaktiivne valk

Pikaajaline väsimus

Võimaliku vereloomehäire, pahaloomulise kasvaja kahtluse täpsustamine

Kliiniline täisvereanalüüs, SR, peitveretest

Kuseteede infektsiooni sümptomid

Organismi põletikuaktiivsuse ja uriini patoloogia sedastamine

C reaktiivne valk, uriini analüüs 10 parameetrilise testribaga. Nitritite, leukotsüütide olemasolul “Uricult”

Seljavalu, palavik

Kuseteedeinfektsiooni kahtluse sedastamine

C reaktiivne valk, uriini analüüs 10 parameetrilise testribaga. Nitritite, leukotsüütide olemasolul “Uricult”

Artriit

Organismi põletikuaktiivsuse sedastamine

CRP, SR, kliiniline veri

Suukuivus, polüdipsia

Glükoosi ainevahetushäire täpsustamine

Veresuhkur, uriin ketokehade ja glükoosi testribaga. Glükoosi tolerantsustest

Äge kõhuvalu

Kirurgilise patoloogia sedastamine

Leukotsütoos, C reaktiivne valk, uriini analüüs 10 parameetrilise testribaga.

Krooniline kõhuvalu

Laktoosi intolerantsi, haavanduva lesiooni, helmintiaasi kahtlus

Laktoosi tolerantsustest, peitveretest, faeces ja anaalkaabe helmintidele. Seerum Helicobacter pylori IgA ja IgG antikehadele, nende dünaamika jälgimine.

Iiveldus, üldine düskomort fertiilses eas naispatsiendil

Raseduse kahtlus

Raseduse kiirtest

Rinnavalu

Atüüpilise hingamisteede infektsiooni, pleuraärrituse ja müokardi kahjustuse sedastamine

C reaktiivne valk

Krooniline kurguvaevus

Kroonilise tonsilliidi ja mao-söögitorutagasivooluhaiguse sedastamine

Tonsillibiopsia, Strep A kiirtest; seerum Helicobacter pylori IgA ja IgG antikehadele

Jäsemeturse, põletikuleid

Organismi põletikuaktiivsuse sedastamine, veenitromboosi kahtlus, ravitaktika valik

C reaktiivne valk, D dimeerid

Kaalulangus

Pahaloomulise patoloogia kahtlus

SR; CRP; kliiniline täisvereanalüüs, peitveretest

Onkologilise, antimükootilise või tsütostaatilise ravi monitooring

Vereloome kahjustuse sedastamine

Kliiniline täisvereanalüüs, hemogramm

Diabeet

Raviefektiivsuse, prognoosi sedastamine

Veresuhkur, uriin ketokehade ja glükoosi testribaga, glükeeritud hemoglobiin, mikroalbuminuuria

Rasedus

Rasedusaegsed rutiintestid vastavalt ENA suunistele

Hgb; uriini analüüs 10 parameetrilise testribaga, veresuhkur

Patoloogiline fluor vaginalis

Võimaliku etioloogilise agensi, Trichomonas vaginalis`e sedastamine vastuvõtul. Testide võtmine teistele tekitajatele.

Vooluse natiivpreparaat, Gen-probe metoodikal testid gonorröale, klamüüdiale, bakterioloogiline külv transportsöötmele

Krooniline neerupuudulikus

Neeru funktsionaalse võimekuse sedastamine

Uriini erikaal, kontsentratsioonikats.

Erineva paikmega mädainfektsioon

Etioloogia sedastamine, raviplaani koostamine

Materjali võtmine transportsöötmele, saatmine laborisse

Enanteem, eksanteem

Naha ja limaskesta mükoosi kahtlus

Preparaadi võtmine, töötlemine KOH lahusega, mikroskopeerimine

Küünelesioon

Onühhomükoosi kahtlus, käsitlustaktika valik

Küüneosa võtmine analüüsiks, laborisse saatmine.

Naha, nahaaluskoe ja limaskesta lesioon või tuumor.

Histoloogilise diagnoosi sedastamine, edasise käsitlustaktika valik

Materjali võtmine histoloogiliseks uuringuks, fikseerimine, laborisse saatmine.

Ennetus

Kaebusteta patsiendi skriiningtestid

Veresuhkur, uriin testribaga, Hgb, SR, kolesterool, peitveretest, PAP proovi võtmine

 

MÕNED MÕTTED

 • Diagnostilist väärtust omab ainult õige test, õigel ajal ja õiges kohas ning õigel metoodikal. Selle reegli vastu eksimine võib endaga kaasa tuua suurt segadust, tarbetut kannatust patsiendile, põhjendamata uuringuid
 • Vastuvõtul on võimalik üht või teist uuringut läbi viia vaid siis, kui saadav tulem kaalub üles testi teostamiseks vajamineva aja ja energiakulu
 • Hädavajalik on arsti töös kõige vajamineva ergonoomiline paigutus, nii moodustub läbivaatusruumis nn.”diagnostiline orkester”. Meeles peab pidama patsiendi ja meedikutepoolseid inimlike pidureid analüüside teostamisel ( mugavus, käegalöömine, ärme hakka jändama, kiirustamine jm)
 • Praktilises töös on oluline tööjaotus perearsti ja pereõe (velskri) vahel. Osa seadmepargist on mõtekas paigutada nn. üldlaborisse, kus töötab vastavalt koolitatud meedik.
 • Analüüside määramisel tuleks eelistada nn. snaipermetoodikat. Konkreetne patsient, konkreetne täpsustamist vajav test ja tulemus mida sellelt oodatakse. Näiteks üksikkomponendina hemoglobiin, leukotsütoos, C reaktiivne valk,  glükoos uriinis. Analüüsidega lahmimine toob endaga kaasa reeglina tarbetu aja ning finantskulu saadud tulemus võib eksitada arstliku mõtet.
 • Iga uue testi tulekuga ei maksa veel unustada vanu, kuid ajaproovile hästi vastupidanuid uuringuid
 • Iga testi läbiviimisel töötada välja kvaliteedikontrolli mehhanism, koostöö suurema laboriga.
 • Perearstipraksises teostavatel testidel on mitmeid teisigi väärtuslike omadusi. See on suurepärane vahend patsientide kuitsumiseks vastuvõtule, kui patsient eelistaks arsti hoopis oma voodiserval näha. Nii saab arst julgesti kinnitada, tulge vastuvõtule, sest oma kabinetis olen ma kõige targem.
 • Perearstid on mures oma madala maine pärast ühiskonnas, esmased kiirtestid vaevuse objektiviseerimisel vastuvõtul on kindlasti üks võimalus selle parandamiseks.


Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684