TIPPVOOLU MÕÕTMINE

PEF MEETRIA

Uuringu lühend on tuletatud ingliskeelsetest sõnadest peak expiratory flow meter. Äraseletatiult see tähendab väljahingatava õhu kiiruse määramist järsul väljahingamisel. Uuring on lihtsalt teostatav vastuvõtu käigus, ajakulu koos patsiendi õpetusega 1-2 minutit. Uuringu näidustuseks on õhupuudushood, raskustunne väljahingamisel, kiuned-urinad hingamisel jm. Kui uuringu tulemusena saadav number on väiksem normist on arstil alust kahtlustada astmat või kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust. Kui patsiendil on astma diagnoositud on uuringuga võimalik hinnata ravi efektiivsust ja otsustada edasise raviplaani üle. PEF meeter on väike seade mida võib anda ka patsiendile koju kaasa kasvõi paariks päevaks eesmärgiga täpsustada patsiendi hingamistalitlust ööpäevaringselt. PAtsient registreerib seadme näidud päevikusse ja nii on arstil selge ülevaade hingamisfunktsioonist. On ka juhtunud, et täpsemal uuringul-spirograafial saadakse normileid kid diagnoosi kahtluse kinnitab just patsiendi poolt registreeritud ööpäevane PEF meetria.Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684