VERERÕHU 24 H REGISTREERIMINE

VERERÕHU ÖÖPÄEVANE MONITOORING

Vererõhumõõtmine on igapäevane arstitöö osa. Kuid olles saanud mõõtmistulemuse tekib kohe küsimus- kuivõrd see peegeldab vererõhuväärtusi väljaspool arstikabineti. Hästi on teada  vererõhu kõikumine ärevuse, hirmu ja pinge korral, arstijuures viibimine ei ole siiski patsiendile igapäevane tegevus. Ainus võimalus saada teada tõde on vererõhu registreerimine väljaspool arstikabinetti. Selleks on kaks võimalust: patsient mõõdab ise või vererõhku registreerib vastav seade. Eelistama peaks just viimast, saadud tulemus on kõige õigem, seda ei mõjuta patsiendi teadlik eelhäälestus. Seade on väike ja ei sega kuigivõrd patsiendi igapäevaseid toimetusi, isegi mitte und. Vajadusel saab patsient kaasa kirjaliku juhendi ja päeviku, kuhu saab kellaajaliselt registreerida enesetunde muutusi, käimasolevaid tegevusi ja ravimite võtmist. Enamjaolt ongi uuringu näidustuseks juhuslikult leitud vererõhu kõrgenemine seejärel raviefektiivsuse kontroll ja harvem madalast vererõhust tingitud vaevuste täpsustamine. Neist on kaks peamist patsientide rühma kellel võib olla : nn.valge kitli vererõhk ja püsivalt kõrgenenud arteriaalne vererõhk. Vastuvõtu hetkel mõõdetakse küll sarnased vererõhuväärtused kuid erinevused tekivad ööpäevases vererõhuprofiilis. See annab aluse põhjendatud raviks-uuringuteks või lihtsalt selgitusteks.  Ilma uuringuta neid aga eristada ei saa kuidagi. Ööpäevane vererõhu monitooring on Tõstamaa Tervisekeskuses kasutusel juba üle 3 aasta, saadud on hulk huvitavaid andmeid. Neid üldistades valmis ettekanne Eesti Sisearstide Kongressile ja teine ettekanne  USA-s toimunud maailma perearstide konverentsil. Üheks huvipakkuvamaks tähelepanekuks on tõsiasi, et patsientidel kellel on vastuvõtul fikseeritud kõrge vererõhk ja vajaksid ka ravi siis pooltel neist on vererõhk nende igapäevamiljöös täiesti normaalne. Tuginedes ainult vastuvõtul mõõdetud tulemusele ja määrata ravi on tulemuseks patsiendi püsiv halb enesetunne, tasakaaluhäired ja oht kukkuda ja nii saada täiendavaid vigastusi. Ni patsiendi kui arsti rahulolu uuringuga on väga kõrge. Kellelegi ei meeldi tarvitada ravimeid ilmaasjata ( teadmine ise, hind ja kõrvalmõjud) kuid vererõhu kõrgenemine lühiaegselt isegi kuni 190/100 on normaalne. Uuringu lõppedes koostab arst protokolli ja trükib selle ka patsiendile välja. Sellel on fikseeritud keskmiselt 55 vererõhumõõtmise tulemused, arvutatud ööpäevane, päevane ja öine keskmine väärtus ja pulsisagedus. Uuringut on võimalik reeglina alustada kohe patsiendi esmasel vastuvõtul, seadme häälestamine, selgituste ja soovituste andmine ning esimene mõõtmistsükkel ei võta aega üle 5 minuti. Ajakirjas "Moodne Meditsiin" on ilmunud pikem kirjutis uuringust, selle näidustustest, esitatud on ka rida näiteid ning meditsiniökonoomiline hinnang. Igapäevatöös kasutatavad juhised  uuringu näidustusteks ja tulemuste tõlgendamiseks on esitatud käesoleva kodulehe ravijuhiste alalehel pealkirjaga "Vererõhu Holteruuring"Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684