TOITUMINE JA LIIKUMINE

HEA KÜLASTAJA

Oma patsientide tarbeks olen koostanud Exceli tabeli põhise toitumis ja liikumisarvestuse rakenduse. See võimaldab kiiresti koostada meelepärased menüüd igaks päevaks. Tabelis olevad valemid rehkendavad kokku 3 põhitoidukorra ja oodetel saadava toiduenergia koguse ja eraldi summeeritakse valkude-rasvade-süsivesikutega saadava energia. Programm on levinud minu töökohalt märksa kaugemale: see on kasutusel TÜ Kliinikumis, paljude perearstide ja taastusraviarstide, diabeediõdede töös, allalaetavana on see esitatud Eesti Diabeediliidu kodulehel. Täpset arvestust pole pidanud kuid meilitsi olen seda saatnud 50-60 huvilisele, kes on rakendusest lugenud peamiselt www.kliinik.ee kodulehelt.

Rakenduse allalaadimiseks klikka pealkirjale: "TOITUMISE JA LIIKUMISE ARVESTUS 10.03"

KASUTAMINE

1. Alusta erinevate sheetide alla koondatud toiduainete ja toidurühmade tutvumisega
2.Nagu näha, koosneb rida 5 lahtrist, toiduaine nimi, energia, valgu, rasva ja süsivesiku
sisaldus
3. Kopeeri rida kõigi 5 väljaga vastava toidukorra alla, sheedis "ARVESTUS"
4. Koos patsiendiga arutades leidke meelepärased toidud ja katsetades leidke optimaalne
valkude, rasvade ja süsivesikute suhe ja päevane kogukaloraaz.
5. Liikumise lahtrisse valige meelepärane liikumisviis ja kestus. Liikumisel põletatud energiahulk
lahutatakse toiduga saadud energiast, tekib energiabilanss
6. Arvutada on võimalik ka kehamassi indeks, sisesta kaal ja pikkus vastavatele väljadele
7. Head katsetamist. Peale 5-6 menüü koostamist sujub töö juba päris hästi
8. Arvestustabel on koostatud nõnda, et seda saab plokina kopeerida "Word" dokumenti ja nii
arhiveerida koostatud menüüd. Kogu menüütabel täidab ühe lehe standardformaadis.
9. Arhiveerimisel on soovitav lisada menüüle wordi dokumendis patsiendi nimi ja kuupäev.
10. Patsiendid on menüü saamisel väga rõõmsad, kurb aga tõsi on see, et kõikvõimalikud
abimaterjalid ja kaloritabelid on liiga tülikad, et patsiendid "viitsiksid" nendega vaeva näha
11. Praktilises töös peab olema ettevaatlik, et ei kopeeriks infot "värvilistele" aladele, seal
asuvad nimelt valemid mis kalkuleerivad kõik väärtused. Selle vältimiseks peaks olema tabel
salvestatud nii tööversioonina kui varufailina.

12. Dieedikoostamise põhitõed on lühidalt esitatud rohelise taustaga kastis" SPIKKER"

SPIKKER. Toidu koguenergiast

peaks moodustama 15%valgud

rasvad 30% ja süsivesikud 55%

Päevase toiduenergia arvestus:

25 kcal keha ideaalkg kohta +

10-30% vastavalt aktiivsusele

 

 

 

13. Igas "Sheedis" esitatud toiduloetelu saab täiendada oma eelistustega, jälgides et energia,
valgud, rasvad ja süsivesikud asuksid samas järjestuses kui eelpool.
14. Ekraaniloleva rakenduse algmaterjaliks on TÜ Füüsikalise Antropoloogia Keskuse koostatud
voldik " Soovitusi perearstile toitumise nõustamisel". Siinkohal suur tänu sealsele kollektiivile.
Koostatud tabel on minu töös osutunud tõhusaks abivahendiks patsientide toitumis ja liikumisalaste
soovituste koostamisel. Julgen seda omaloodud rakendust jagada kolleegide ja patsientidega, et
hõlbustada küllaltki rasket tööd toitumisalasel nõustamisel.
ME KÕIK SÖÖME JA LIIGUME
Ootan väga tagasisidet, nii positiivset kui negatiivset ning ka ettepanekuid kuidas muuta rakendust
veelgi efektiivsemaks. Kui on kujunenud hästitöötav abivahend, siis peaks see olema ka üleriikliku
meditsiiniinfosüstemi üks osa.
HEAD TERVIST KÕIGILE !!!


Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684