HELIHARGI TESTID

 

WEBER`i test. 256 Hz vibreeriv helihark asetatakse patsiendi lagipea keskjoonele. Normis kuuleb patsient undamist lagipeas, sellisel juhul on Weber´i test negatiivne (Weber -). Heli kuulmisel vasaku või parema kõrvaga märgitakse leidvastavalt kas  Weber vasak või Weber parem ( Weber dex, Weber sin)

RINNE test. Hinnatakse võrdlevalt uuritava kõrva helitaju õhu ja luujuhtivust. Vibreeriv helihark asetatakse vastu uuritava poole nibujätket, kiui patsient enam ei kuule heli luujuhtivusel asetatakse helihark koheselt kuulmekäigu ette, sellest u 2,5 cm kaugusele. Normis kuuleb patsient helinat umbes 2 x kauem kui luujuhtivusel. Sellisel juhul on test positiivne ( Rinne +). Korratakse sama teise kõrvaga

SCHWABACHi`i test. Testi sooritamisel võrdleb meedik oma kuulmistaju patsiendi kulmistajuga. Vibreeriv helihark asetatakse vahelduvalt  vastu patsiendi ja meediku mastoidjätket. Normis sumbub helin samaaegselt uurijaga. Kui meedik kuuleb helinat kauem, fikseeritakse see aeg  ligikaudu sekundites. Sarnaselt korratakse test teise kõrvaga.

TEST

NORM

KONDUKTIIVNE KUULMISDEFEKT

SENSORINEURAALNE KUULMISDEFEKT

WEBER

Patsient kuuleb helinat lagipeas sama intensiivsuse ja kestusega. (Weber -)

Patsient kuuleb helinat valjemalt haige poolega. Weber lateraliseerub, paremale või vasakule

Test pole alati usaldusväärne. Haige reeglina kuuleb helinat valjemalt terve poolega.

RINNE

Õhujuhtivus 2 x kauem luujuhtivusest. Rinne positivne ( Rinne +)

Patsient kuuleb luujuhtivusel helinat sama kaua või kauem võrreldes õhujuhtivusega. Rinne negativne

( Rinne -)

Rinne positiivne.  

( Õhujuhtivus pikem)

SCHVABACH

Võrdne uurija kuulmisega

 

Meedik kuuleb helinat kauem, märkida aeg sekundites.

 Tõstamaa Tervisekeskus | Nooruse 1 | telefon 44 71 940 | reg. nr. 10274684